100 vluchten gemiddeld per week gedurende 1/3 deel van het jaar

Infoavond voor en door bewoners:

Datum: dinsdag 3 december

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur

Locatie: Het Anker, Grootdorp 73, 5815 AN Merselo

Op dinsdag 3 december houdt de werkgroep een informatieavond te Merselo met als onderwerpen de reactivering en gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER (Milieueffectrapportage) en het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken. Ook middelen die ons ten dienste staan om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming zullen aan de orde komen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering de reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op de avond nader op ingaan.

 

Gebied geluidsisolatieprogramma

  • VLIEGBASIS-DE-PEEL2
    VLIEGBASIS-DE-PEEL2