100 tot 200 vluchten gemiddeld per week gedurende 1/3 deel van het jaar

Informatie avond Stop Vliegbasis de Peel in Deurne

Op basis van dit filmpje kun je een idee krijgen hoe het klinkt als er een f35 over je huis vliegt. Een omwonende van luchtmachtbasis Leeuwarden meet 108 decibel bij het overvliegen van een f35. “Het klinkt als een huilende wolf…”

Na de succesvolle eerste informatieavond in Merselo op 3 december 2019 organiseert werkgroep Stop Vliegbasis de Peel op donderdag 13 februari 2020 opnieuw  een informatieavond, nu in Deurne. Een reactivering van het vliegveld, met 1800 tot 3600 F35-vliegbewegingen per jaar, heeft  immers verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen rondom de basis.  Er zijn een flink aantal bewoners uit  de dorpen in omgeving van Vliegbasis de Peel zeer bezorgd over de overlast die ons boven het hoofd hangt bij de heropening van Vliegbasis de Peel. 

Op de informatieavond in Deurne komen onderwerpen aan de orde zoals de gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER (Milieueffectrapportage) en tijdpad voor het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken.

 Het is en blijft ieders eigen verantwoordelijkheid te ageren tegen de reactivering. Stop Vliegbasis de Peel ziet het als taak om omwonenden te blijven informeren. Ook ten aanzien van de middelen die ons ten dienste staan om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering de reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op de avond nader op ingaan.

 Inmiddels hebben mensen uit Merselo, Overloon, Gemert, Helanaveen, Smakt Holthees, Bakel, Milheeze en Deurne zich aangesloten bij de werkgroep Stop Vliegbasis de Peel. Woont u in een ander dorp en wilt u aansluiten bij de werkgroep dan bent u van harte welkom. Neemt u in dat geval contact op met boudewijnsterk@planet.nl

 Infoavond voor en door bewoners:

Datum: donderdag 13 februari

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur

 Locatie: Gerardushuis, Parkstraat 2 Deurne 


Gebied geluidsisolatieprogramma

  • VLIEGBASIS-DE-PEEL2
    VLIEGBASIS-DE-PEEL2