A) Geluidscontour KE 40 zone Gemert-Bakel

Informatieavond 4 november 2019 voor bewoners binnen de Ke40 contour over het aanbrengen van geluidsisolatie. Toelichting gemeente bij luchtfoto:

  • De buitenste gele stippellijn is de Ke40 geluidscontour. 
  • Rond sommige kavels staan ook streepjes. Dat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan is geweest. Er ligt daar volgens de gemeente geen relatie met de geluidscontour. 

 


B) COVM Commissie vliegbasis de Peel

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens. De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. Klik voor informatie op de donkergroene knop onder de foto.

  • klu-vliegbasis-volkel
    klu-vliegbasis-volkel


C) Tijdlijn luchthavenbesluit vliegbasis de Peel

Om vliegbasis De Peel weer in gebruik te kunnen nemen, is een zogeheten luchthavenbesluit nodig. Publicatie van dit besluit staat gepland voor 2021. Een overzicht van de belangrijkste momenten in de aanloop naar de publicatie van het besluit.