Advies Commissie MER Vliegbasis de Peel 

De commissie voor de milieueffectrapportage adviseert staatssecretaris Visser van Defensie om de aard en omvang van het vliegverkeer op de vliegbasis bij Venray en Gemert-Bakel te specificeren.

Op dit moment wordt aan de milieueffectrapportage gewerkt. Een milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van een plan of project in beeld voordat er een besluit over wordt genomen. De verwachte gevolgen voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Zo kan de overheid die een besluit neemt de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Een aangestelde commissie heeft nu een rapport 'advies MER' uitgebracht. 

Er bereiken ons enkele vragen over het advies MER. Wat er nu ligt is een advies van een door het ministerie aangestelde commissie. Het rapport dat deze commissie heeft samengesteld gaat over welke informatie het milieueffectrapport straks moet bevatten. Deze commissie heeft alle ingekomen zienswijzen bekeken en beoordeeld, gerubriceerd naar onderwerp en daar vragen aan gekoppeld. Let op! Dit betreft alleen de door de commissie vastgestelde relevante items. U ziet of leest bv. niets terug over de daling van woningwaarde uit verschillende zienswijzen. Dat item vindt de commissie dus niet relevant voor een MER en is daarom niet opgenomen. De opgestelde vragen zullen moeten worden beantwoord door de MER commissie en/of defensie.

Mocht u een zienswijze hebben ingediend, check dan of alle punten uit uw zienswijze die relevant zijn voor het milieu zijn opgenomen in onderstaande rapportage. Let op, alle zaken zijn gerubriceerd naar onderwerp. U kunt dus in uw ingediende zienswijze een andere omschrijving hebben gekozen, maar wat voor de commissie over hetzelfde onderwerp gaat.