Doelstelling 

Hartelijk welkom op website stopvliegbasisdepeel                 

Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel. Hiervoor is de website ingericht met het laatste nieuws, meningen, activiteiten, procedures etc. en de consequenties van de reactivering. Stop Vliegbasis de Peel heeft inmiddels contact met bewoners en dorps- en wijkraden uit de omliggende dorpen. Ook is er steun binnen de recreatieve sector, o.a. van landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewegingen als natuur- en milieufederatie Noord Brabant en Limburg, stichting Natuur en Rust (Merselo), werkgroep Behoud de Peel (Deurne) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen procedure starten.

Er zijn veel omwonenden die zich terecht zorgen maken over wat er komen gaat, maar niet precies weten over het hoe en wat, de procedures en het opstellen van bezwaar/zienswijze.

Wij hebben bewoners getracht te helpen met een geschreven zienswijze die op deze site was te downloaden. De zienswijzen zijn voor 21 augustus 2019 ingediend. Het ministerie van defensie heeft 515 zienswijzen ontvangen.  Een goed teken ! Stop Vliegbasis de Peel is hard bezig met het vervolg.

Infoavond voor en door bewoners:

Datum: Dinsdag 3 december

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur

Locatie: Het Anker, Grootdorp 73, 5815 AN Merselo

Op dinsdag 3 december houdt de werkgroep een informatieavond te Merselo met als onderwerpen de reactivering en gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER (Milieueffectrapportage) en het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken. Ook middelen die ons ten dienste staan om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming zullen aan de orde komen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering de reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op die avond nader op ingaan.